Skip to content
Tel: +46 (0) 70 68 69 459 E-mail: info@germanica.com

Översättning till och från tyska och andra språk.

En professionell översättning ger ett seriöst intryck hos läsarna – de blivande kunderna. Jag är professionell översättare och ansluten till SFÖ, Sveriges Facköversättarförening. Min översättarkompetens är bred och jag har många års erfarenhet. Jag har bott många år i Sverige och i Tyskland, som är mitt födelseland. Där utbildade jag mig till lärare, bland annat i tyska, och det har jag god nytta av i översättningsarbetet. I Sverige skaffade jag mig utbildning och yrkeserfarenhet inom vårdsektorn och även gällande miljölagstiftning.

Specialområden:

  • Medicinska texter
  • Juridiska texter
  • Miljö- och miljölagstiftningstexter
  • Tekniska manualer och bruksanvisningar

Tyska och engelska

Främst översätter jag svenska-tyska och tyska-svenska. Jag översätter även engelska till tyska och engelska till svenska.

Med hjälp av duktiga samarbetspartners erbjuder jag också översättningar till/från andra språk som norska. Som översättare har jag ett stort kontaktnät och kan ta hjälp av duktiga kollegor när översättning till ännu fler språk är aktuellt.

Textgranskning och korr

Har du skrivit egna texter men skulle vilja ha dem kontrollerade innan du sänder dem till kund eller affärspartner? Jag korrektur gärna och ser till att din text har rätt ton och ordval för sitt ändamål. Detta gäller alla typer av texter inklusive affärsbrev. Detsamma gäller CV, söker du arbete hos en tysk arbetsgivare ordnar jag så dokumentet är uppställt enligt tysk sed.

Tolk

Klaus Wicke tar även tolkuppdrag, t ex vid affärsförhandlingar och vid tävlingar.

 

 

Back To Top