Skip to content
Tel: +46 (0) 70 68 69 459 E-mail: info@germanica.com

Klaus WitteJag heter Klaus Wicke och driver företaget Guide Germanica AB. I företaget arbetar jag parallellt med översättning, guidning och tolkning. Under årens lopp har verksamheten vuxit till att också omfatta allmänt stöd till utländska företag, föreningar och även privatpersoner att utföra olika ärenden i Sverige, till exempel en etablering. Och samma sak för svenska intressenter som behöver hjälp med olika ärenden i de tysktalande länderna.

Företaget Guide Germanica startade 1992 och är sedan 2007 ett aktiebolag.
Jag drivs av en stor nyfikenhet och kreativitet, att till exempel på en stor maskin, bara enligt beskrivningen i bruksanvisningen, se processerna i den framför sig, att förstå hur olika delar samverkar och sedan välja de rätta orden för att skapa samma bild i läsarna i det andra språket. Då är översättandet som roligast!

Jag är född och uppvuxen i Freiburg i sydvästra Tyskland. Innan kärleken tog mig till mitt nya hemland, läste jag på universitet i Konstanz och Hamburg. Jag gick ut med första statsexamen för lärare på gymnasiet med ämnen tyska och samhällskunskap.

Sedan 1989 bor jag på svenska västkusten, i Uddevalla kommun i Bohuslän. Här arbetade jag några år inom vården och utbildade mig till undersköterska, vilket ger mig – tillsammans med latinska kunskaper från mina utbildningar i Tyskland – en stadig grund att stå på för medicinska översättningar. Numera arbetar jag även på ett gymnasium, och då mest med praktiska miljöfrågor. 2007 flyttade jag till Färgelanda kommun.

Miljö, natur och friluftsliv

Jag har ett starkt engagemang för miljön och naturen: jag har t.ex. certifierat företaget enligt ISO 14001. Den svenska naturen är en viktig del av min vardag. Både som upplevelse och som värde som måste bevaras. Jag har under några år varit ledare inom Friluftsfrämjandet. Och det speglas också i mina praktiska kunskaper; Jag har i många år varit drivande i det praktiska miljöarbetet på Sveriges största gymnasieskola.

Känslan för rättvisa är också något som driver mitt framtidsengagemang. Jag har i mer än tio år varit skyddsombud och i några år varit huvudskyddsombud inom områden bygg, hantverk, fordon och industri.

Translators without borders

Jag är sedan många år medlem i ”translators without borders” som hjälper behövande med kostnadsfria översättningar och även tolkning. Men det omfattar inte bara de av TWB godkända ”mottagarna” – har Du en verksamhet som strävar efter en bättre, mer hållbar miljö, en säkrare och rättvisare framtid så är Du välkommen att höra av Dig och jag skall, inom ramen för mina begränsade resurser, försöka att stödja Ditt arbete!

Mina litterära intressen är ett liknande exempel: jag läser, utöver många internet-tidningar, ofta Sci-Fi och Fantasy; gärna romaner som förmedlar ett annat synsätt på det vi ser som vardag – till exempel Alan Dean Foster och bröderna Strugatski.

Vicker

Om namnet Wicke

Wicke kommer från ”Vicker” (”vicia” på latin; ”Wicke” på tyska). Det är blommor som trivs överallt: i skogen och i stan. Vi har lätt för att växa, är härdiga och rotar oss lätt. Du kan hitta oss överallt. Vi kräver inte mycket: Bara lite vätska, näring och sol samt att vi får vara oss själva.

Normalt inget att visa upp i en vas. 😉

Back To Top